# گردشگری_وتوسعه_پایدار

****اکوتوریسم در استان کردستان: بخش اول

                      ****اکوتوریسم در استان کردستان: موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه: استان کردستان با 28235 کیلومترمربع وسعت، با حدود 7/1% از مساحت ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 97 بازدید