# کوه_طرغه

طبیعت کردستان

  باتشکرفراوان ازجناب آقای اسماعیل یوسفی که این عکس هارابرای نمایش دروبلاگ چشمهای همیشه بیدارزمین ازسفرشان دراردیبهشت به کردستان ایران دراختیارم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 22 بازدید