# کالیفرنیا

آتش سوزی درجنگلهای کالیفرنیاهمچنان ادامه دارد.

آتش سوزی درجنگل های کالیفرنیا: آتش سوزی جنگلهادرکالیفرنیاهمچنان ادامه داردومسوولان ازهزاران تن ازسکنه نزدیک به منطقه بطورجدی درخواست کردنداقدام به ترک ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 28 بازدید