# چشمه_اعلا

چشمه اعلاگردشگران رافراری میدهد.

چشمه اعلاگردشگران رافراری می دهد. بیش ازدهها واحدمسکونی تفریحی درقسمت شمالی منطقه توریستی چشمه اعلاواقع در4کیلومتری  شهردماوندساخته شده است که باوجودپیشرفت ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 54 بازدید