# پروتکل_کیوتو

پروتکل کیوتو

پروتکل کیوتو: پروتکل کیوتو درراستای کنوانسیون تغییرات آب وهوادرسال1997به امضارسید.مطابق این پروتکل کشورهای Annex1موافقت کردندکه انتشارگازهای گلخانه ای راحداقل روی هم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 45 بازدید