# پروتکل

آشنایی بابرخی معاهدات وکنوانسیون های محیط زیست

آشنایی باکنوانسیون های محیط زیست ،بخش یکم: کنوانسیون بن: این  کنوانسیون درسال 1979درشهربن کشورآلمان به امضاء رسیدوبه "کنوانسیون بن"شهرت یافت. این کنوانسیون باهدف ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 34 بازدید