# پایداری_زیست_محیطی

نحوه تهیه شاخص پایدارزیست محیطی ESIازطریق مجمع جهانی اقتصادونقدی برآن:

شرح شاخص های بیست گانه:     1)    کیفیت هوا:این شاخص شامل سه متغیرSOx، NOxوذرات معلق است که کیفیت هوای شهری رادرکشورهای مختلف ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 61 بازدید