# هیات_مدیره

برگزاری انتخابات دوسالانه انجمن مهندسین دماوند:

برگزاری انتخابات دوسالانه انجمن مهندسین دماوند: طی نشستی که امروزازساعت 12:30الی13:30دردانشگاه دماوندبرگزارشداعضای هیات مدیره وبازرسین انجمن دانشگاه آزاددماوندتوسط دانشجویان واساتیدمحترم(جناب آقای ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 87 بازدید