# هویت_ایرانی

سال3747 برتمامی ایرانیان داخل وخارج ازایران گرامی باد.

 بااین وجودسال 7031 میترایی آریایی، 3747 زرتشتی، 2568 شاهنشاهی و 1388 خورشیدی. اگرچه پیامبر 1388سال پیش هجرت کردند ولی سرزمین ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 37 بازدید