# میراث_فرهنگی

کرفتو

کرفتو سکونتگاه انسان ماقبل تاریخ: غارکرفتو،یک اثرباستانی  وتاریخی درحدود76کیلومتری شمال غرب دیواندره وبااحتساب همین  مسافت تقریبی  درشرق شهرسقزواقع شده است.غارکرفتو،ازنوع غارهای ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 113 بازدید