# مکانیابی_سدباطله

پیشگیری ازآلودگی آبهای زیرزمینی براثردفع موادزائدمعدنی درسدهای باطله

پیشگیری ازآلودگی آبهای زیرزمینی براثردفع موادزائدمعدنی درسدهای باطله:     چکیده: یکی ازمشکلات اساسی دراستخراج معادن ، مساله دفع زائدات معدنی حاصل ازاستخراج ویابه ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 81 بازدید