# موقعیت

تالب شادگان

تالاب شادگان درشهرشادگان، تالاب بین المللی شادگان 296هزارهکتارمساحت دارد.ازشمال به شادگان ،ازجنوب به رودخانه بهمن شیرمتصل است.سطح تالاب باگیاهان آبدوست مثل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 86 بازدید