# مهندسی_ژنتیک

گیاه پالایی؛فصلی جدیددرمحیط زیست

هرگونه برداشت ازاین مطلب بایدباذکرنام نویسنده صورت پذیرد. گیاه پالایی، یک تکنیک باصرفه اقتصادی، زیست محیطی و علمی است که برای ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 190 بازدید