# مساحی

چگونگی استفاده از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای دربرنامه ریزی شهری

  آشنایی با ساختار شهری 1) ساختار شهری و عکس های هوایی بخش های عمده ای که ساختار شهری را تشکیل ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 36 بازدید