# محیط_زیست

سازمان حفاظت محیط زیست درحال تدوین دستورالعمل استقرارآنتن های تلفن همراه!

زیرا در حال مطالعه و جمع‌بندی پیرامون آنتن‌های «BTS» بوده‌ایم. او در ادامه گفت: تلاش ما بر این است تا ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 35 بازدید

محصولات تراریخته وناسازگاری بامحیط زیست

فرانسه تولید ذرت تراریخته را نپذیرفت فرانسه نیز مانند آلمان از کشت ذرتهای تراریخته شرکت آمریکایی مونسانتو جلوگیری کرد. آلمان ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 36 بازدید

بررسی ویژگی هاوتوانمندی مناطق خشک وبیابانی به منظورتوسعه وبرنامه ریزی توریسم

بهره برداری ازتوانهای محیطی مناطق  خشک:   Ø     بهره گیری ازانرژی خورشیدی: که درایران اقداماتی نظیر: هواگرم کن های خورشیدی وسیستم ذخیره سنگی وخشک ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 84 بازدید