# محیط_زیست

محصولات تراریخته وناسازگاری بامحیط زیست

فرانسه تولید ذرت تراریخته را نپذیرفت فرانسه نیز مانند آلمان از کشت ذرتهای تراریخته شرکت آمریکایی مونسانتو جلوگیری کرد. آلمان ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 14 بازدید

5/1متربرف درفیروزکوه!!!!!

بارش برف  درشهرستان فیروزکوه موجب خوشحالی مردمی  شدکه ازمدتهاپیش منتظرباریدن برف بودند. امروز5/1متربرف درفیروزکوه باریدکه خبرخوشی برای همه بود.بخصوص طرفداران محیط ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 24 بازدید

محیط زیست ازدیدگاه بزرگان اندیشه:

                    محیط زیست ازدیدگاه بزرگان اندیشه: امیدوارم سگی رانوازش کنی، به  پرنده ای دانه بدهی،به آوازسهره ای   وقتی آوای سحرگاهیش راسرمی دهد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید

مصوبه ای که به نفع محیط زیست تصویب شد.

"وتصویب یک ماده حقوقی جدیدبرای حمایت ازمحیط زیست" واماخبرتازه اینست که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی راتصویب کرده که براساس ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 17 بازدید