# قطع_درختان

حمایت ازحیوانات

امروز19آذرماه روزحمایت ازحقوق حیوانات است .روزی که شایددرایران امروزمامعنای چندانی برای توده مردم نداشته باشد.دراین روزهای سردبایدبه دادخواهی ازحیوانات پرداخت.دراین ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 60 بازدید