# طعمه

آخرین بازمانده یوزایرانی

آخرین بازمانده یوزایرانی: گزارشات طبیعی مربوط به دیدن یوز:شاهرود- طبس- پارک ملی کویر- پیرامون سیاه کوه وورامین. گونه های جمعیت یوزایران روبه ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 211 بازدید