# طبیعت_کردستان

طبیعت کردستان

  باتشکرفراوان ازجناب آقای اسماعیل یوسفی که این عکس هارابرای نمایش دروبلاگ چشمهای همیشه بیدارزمین ازسفرشان دراردیبهشت به کردستان ایران دراختیارم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 40 بازدید

****اکوتوریسم در استان کردستان: بخش اول

                      ****اکوتوریسم در استان کردستان: موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه: استان کردستان با 28235 کیلومترمربع وسعت، با حدود 7/1% از مساحت ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 97 بازدید