# سیاه_سنگ

بازهم تخریب محیط زیست

بازهم تخریب محیط زیست!!!!!!!!!!! تازه ازسفرآذربایجان غربی وکردستان برگشته ایم.امروزبه چشمه سیاه سنگ (واقع درمشاء)در5کیلومتری دماوندرفتیم.متاسفانه باصحنه های بسیاردلخراشی روبروشدیم.آب چشمه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 72 بازدید