# سال_نو_خورشیدی_گرامی_باد

سال نو خورشیدی پیشاپیش گرامی باد.

  سال 7032میترایی آریایی، 3748زرتشتی، 2569شاهنشاهی و 1389خورشیدی.  گرامی باد اگرچه پیامبر 1389سال پیش هجرت کردند ولی سرزمین آریایی من 5646 سال ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 39 بازدید