# زیستگاه-تخریب_زیستگاهی

شوکای ایرانی

شوکای ایرانی:Capreolus Capreolus capreolus)): شوکاهای ایرانی ازهمان زیرگونه  شوکاهای اروپایی بوده وپراکندگی آنهادراستانهای گیلان ، مازندران،گلستان میباشد.زیستگاههای این جانوردراین استانهابین جنگلهای انبوه ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 49 بازدید