# دستورکار21

تحلیلی برپروتکل ایمنی زیستی کارتاهیناوجایگاه حقوقی آن

اطلاعاتی که لازم است دردست باشدتاازسالم بودن وبدون خطربودن آنهااطمینان حاصل شودعبارتست ازتاثیرات این موجودات روی موجودات بومی محیط زیست ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 129 بازدید

کنفرانس ریو

کنفرانس ریو: این کنفرانس مهم بین المللی ازتاریخ3تا14ژوئن سال1992باشرکت 150تن ازنمایندگان کشورهادرریودوژانیرو برزیل برگزارشد.این کنفرانس بزرگ جهانی به اجلاس زمین یاهمایش ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 123 بازدید