# درگیری

درگیری میان اهالی شهرک زیتون باکارکنان اداره محیط زیست تهران

درگیری میان اهالی شهرک زیتون وکارکنان محیط زیست استان تهران: متاسفانه درتاریخ13/6/87عده ای ازاهالی شهرک زیتون که تعدادشان هم زیادبودبه طرزوحشیانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 105 بازدید