# توریسم

بررسی ویژگی هاوتوانمندی مناطق خشک وبیابانی به منظورتوسعه وبرنامه ریزی توریسم

بهره برداری ازتوانهای محیطی مناطق  خشک:   Ø     بهره گیری ازانرژی خورشیدی: که درایران اقداماتی نظیر: هواگرم کن های خورشیدی وسیستم ذخیره سنگی وخشک ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 84 بازدید

کرفتو

کرفتو سکونتگاه انسان ماقبل تاریخ: غارکرفتو،یک اثرباستانی  وتاریخی درحدود76کیلومتری شمال غرب دیواندره وبااحتساب همین  مسافت تقریبی  درشرق شهرسقزواقع شده است.غارکرفتو،ازنوع غارهای ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 111 بازدید

توریسم واکوتوریسم درمناطق حفاظت شده

توریسم واکوتوریسم درمناطق حفاظت شده: اکوتوریسم یا بوم‌گردی، گونه‌ای از گردشگری است که در آن گردشگران برای دیدار از مناطق طبیعی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 131 بازدید