# بیانیه_اصولی

کنفرانس ریو

کنفرانس ریو: این کنفرانس مهم بین المللی ازتاریخ3تا14ژوئن سال1992باشرکت 150تن ازنمایندگان کشورهادرریودوژانیرو برزیل برگزارشد.این کنفرانس بزرگ جهانی به اجلاس زمین یاهمایش ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 123 بازدید