# برف

5/1متربرف درفیروزکوه!!!!!

بارش برف  درشهرستان فیروزکوه موجب خوشحالی مردمی  شدکه ازمدتهاپیش منتظرباریدن برف بودند. امروز5/1متربرف درفیروزکوه باریدکه خبرخوشی برای همه بود.بخصوص طرفداران محیط ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 48 بازدید

بارش برف درشهرستان دماوندموجب غافلگیری مردم شد.

بارش برف درشهرستان دماوند: امروز20/8/87نزدیک ساعت 10صبح بودکه درشهردماوندبارش برف منظره بسیارزیبایی رادراین شهرایجادکرد.البته این برف حدود5/1ساعت بارید.بعضی جاهاهم به شکل ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 32 بازدید