# اصل50قانون_اساسی

اصل50قانون اساسی

اصل50قانون اساسی: درجمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروزونسلهای بعدبایددرآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشندوظیفه ی عمومی تلقی میشود.ازاینروفعالیت ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 110 بازدید