# اسکو

کندوان

کندوان: مورخ 6/6/87رفتیم به روستای کندوان که درشهرستان اسکودرتبریزواقع است.راه عبوری تاخود روستای کندوان آسفالت است وخودکنوان هم سنگفرش است.ازخودشهرتبریزتاکندوان دقیقا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید