# آلسمی

ذوب شدن توده یخی آلسمی دلیل برگرمایش جهانی

ذوب شدن توده یخی آلسمی دلیل برگرمایش جهانی "ذوب شدن وشناورشدن آلسمی گواهی برگرمایش جهانی" آلسمی توده یخی با3000سال قدمت درقطب شمال ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 32 بازدید

ذوب شدن توده یخی آلسمی دلیل برگرمایش جهانی

"ذوب شدن وشناورشدن آلسمی گواهی برگرمایش جهانی" آلسمی توده یخی با3000سال قدمت درقطب شمال باداشتن مساحتی برابر15کیلومترمربع  درآبهای قطب شمال شناورگردیدواین ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 33 بازدید