# محیط_زیست

بررسی ویژگی هاوتوانمندی مناطق خشک وبیابانی به منظورتوسعه وبرنامه ریزی توریسم

بهره برداری ازتوانهای محیطی مناطق  خشک:   Ø     بهره گیری ازانرژی خورشیدی: که درایران اقداماتی نظیر: هواگرم کن های خورشیدی وسیستم ذخیره سنگی وخشک ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 29 بازدید

تالاب گاوخونی

تالاب گاوخونی یکی ازتالابهای ثبت شده ایران دردبیرخانه کنوانسیون رامسرمی باشدکه چندسالی است دچارمشکلات فراوان خصوصاکمبودفراوان  آب وخشکسالی های شدیدشده ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 3 بازدید

شماچطوراین بحث راارزیابی میکنید؟ آیامیان گذرارومیه چنین چیزهایی رابه ارمغان آورد

شماچطوراین بحث راارزیابی میکنید؟ آیامیان گذرارومیه چنین چیزهایی رابه ارمغان آورد؟ گفته های دکتربهبهانی وزیرراه وترابری که امشب50/22ازشبکه 2سیماپخش شد: پل شهیدکلانتری ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 4 بازدید

کرفتو

کرفتو سکونتگاه انسان ماقبل تاریخ: غارکرفتو،یک اثرباستانی  وتاریخی درحدود76کیلومتری شمال غرب دیواندره وبااحتساب همین  مسافت تقریبی  درشرق شهرسقزواقع شده است.غارکرفتو،ازنوع غارهای ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 5 بازدید

توریسم واکوتوریسم درمناطق حفاظت شده

توریسم واکوتوریسم درمناطق حفاظت شده: اکوتوریسم یا بوم‌گردی، گونه‌ای از گردشگری است که در آن گردشگران برای دیدار از مناطق طبیعی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید