احداث جاده چهارلاینه به سمت «جنگل» ابر ادامه دارد

در بازدیدی که گروهی از خبرنگاران در هفته گذشته از منطقهداشتند، بولدوزرهای پیمانکار راه استان همچنان مشغول عریض کردن جاده خاکی بودند کهبه سمت جنگل ابر می رود.

جاده خاکی که به راحتی دو خودرو می توانند از آن عبور کنند درحال تبدیل شدن به جاده یی به عرض حدود ۱۶ متر است. یعنی یک اتوبان دوبانده رفت وبرگشت برای خودروهای سواری که قصد دیدن جنگل ابر را دارند. در حالی که کارگرانمشغول خاکبرداری و مسطح کردن جاده خاکی قدیمی بودند، مسوولان سازمان های جنگل ها ومراتع و محیط زیست شهرستان از نبود هر گونه مجوزی برای تعریض جاده خبر دادند. امابا وجودی که چند بار جلوی کار توسط مسوولان محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان گرفتهشد، مشخص نیست چه افرادی فراتر از قانون همچنان به تعریض این جاده ادامه می دهند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود درباره خاکبرداری ومسطح کردن جاده دولاینه به جاده چهارلاینه گفت؛ طبق صورتجلسه قبلی با استانداری وسازمان های مرتبط تنها مجوز آسفالت کردن جاده فعلی بدون هیچ گونه عریض شدن آن دادهشده بود. این عملیات آسفالت، تا «ماهی سرا» است که طول آن ۲۵۰۰ متر است و از آنجاتا جنگل ابر ۵ تا ۶ کیلومتر فاصله است.

سیداصغر مطهری در پاسخ به خبرنگار «اعتماد» که چرا اکنونبولدوزرهای پیمانکار راه مشغول کار و عریض کردن جاده هستند، گفت؛ ما با تعریض بهاین اندازه مخالف هستیم. عرض جاده قدیم حدود هفت متر بود و باید جاده با همان عرضقدیم آسفالت می شد. ما حتی دو بار جلوی کار این پیمانکار را گرفتیم ولی می بینیمباز هم به کارشان ادامه می دهند. در حالی که شش راه ارتباطی بین استان های گلستان وسمنان وجود دارد همچنان مشخص نیست چه اصراری به تخریب جنگل و احداث یک جاده جدیددیگر وجود دارد. مدیر کل جنگل های خارج از شمال که در این بازدید همراه خبرنگاراناست، این جنگل را یکی از بی نظیرترین جنگل های خاورمیانه نامید و گفت؛ از چهارمیلیارد هکتار جنگل جهان چهار هزار هکتار سرخدار است که از این میزان حدود ۵۰۰هکتار در ایران است که از این میزان نیز به صورت لکه لکه در «ارسباران» و بخشی نیزدر جنگل «ابر» وجود دارد. وی درختان سرخدار را جزء ذخایر کشور و جزء جنگل های ممنوعالقطع عنوان کرد و گفت؛ عمر این درختان به چهار هزار سال می رسد و امکان ندارد بعداز قطع آنها بتوانیم با صرف هزینه های میلیاردی چنین جنگل هایی را احیا کنیم. ویتاکید کرد؛ قطع درختان جنگل ابر آب دشت «سمنان» را به خطر انداخته و وجود این جنگلها تضمین کننده آب زراعتی این منطقه است. وی تاکید کرد؛ متاسفانه پشت این جاده دستهای خاص برای منافع خاصی وجود دارد.

داستان احداث جاده در جنگل ابر مشخص است. پشت سر هر جادهآسفالته یی، ویلاها وارد شده اند. وی با اشاره به این سخن یکی از مسوولان دولتی کهاگر برای ساخت جاده ابر ۵۰ هکتار جنگل قطع شد، به جای آن و به همان میزان در جایدیگر جنگلکاری شود، گفت؛ این کار غیرممکن است. چگونه می توان درختی را که دو هزارسال سن داشته است، قطع کرد و درختی دیگر مانند آن را در جای دیگر کاشت. همچنین مدیرکل منابع طبیعی سمنان با تاکید بر اینکه احداث جاده در جنگل ابر هیچ توجیه اقتصادیندارد، گفت؛ نباید برای ۱۷ کیلومتر جاده، جنگلی ارزشمند را از بین ببریم تا یک عدهبسیار کم به منافع شخصی برسند. سیدحسن میرعماد با تاکید بر اینکه بیشتر مردم به شدتمخالف احداث این جاده هستند، گفت؛ تعداد اندکی که نام خود را «ستاد مردمی پیگیریاحداث جاده جنگل ابر» گذاشته اند برای احداث جاده پافشاری می کنند.

وی همچنین در پاسخ به اعتماد که آیا احداث جاده زمینه ورود زمینخواران و ویلا سازی در منطقه است، گفت؛ در هر کجا در مناطق ییلاقی که جاده احداثشده است، زمین خواران وارد شده اند و ویلا سازی نیز انجام شده است.

میرعماد درباره مصوبه استانی هیات دولت درباره جاده جنگل ابرگفت؛ با مصوبه هیات دولت در اولین سفر استانی سمنان، تکمیل جاده علی آباد به شاهرودمصوب شد. ما در ابتدا مشکلی با آسفالت و ایمن سازی جاده قدیمی نداشتیم چون نیازمنطقه بود اما بعدها بحث تعریض جاده و احداث جاده یی جدید در دل جنگل ابر مطرح شد.

میرعماد خاطرنشان کرد؛ در ابتدا قرار بر این بود که جاده ورودی

/ 2 نظر / 26 بازدید
ریحانه

سلام منم راجع به این فاجعه درد ناک مطلب گذاشتم خوش حال میشم دیدن کنید .

سلول

جالب اینکه آقای وزیر راه ( که کارنامه’ بسیار سیاهی در زمینه’ تخریب محیط زیست دارند ) هم خود را در صف معترضین قرار داده !!! و گفته بر خلاف دستور من دارند جاده سازی می کنند ! و این در حالی است که منابع بسیار نزدیک به ایشان چنین نقل می کنند که بدلیل گستردگی اعتراضات و تعدد پروژه های مخرب محیط زیست قرار بر این شده که پس از این مسئولین محترم " ژست" سبز بگیرند . یعنی در مقام حرف و مصاحبه بگویند که نه ما مخالف بودیم ولی در عین حال به پیمانکار می گویند " بی خیال این حرفا " فقط تا می توانید سرعت انجام پروژه را بالا ببرید که مردم یا معترضین در برابر عمل انجام شده قرار گیرند و کم کم آنها نیز بی خیال شوند!!!