معرفی یک کتاب

راستش رابخواهیدکتاب های زیادی خوانده ام.ازهرنوع (ادبی، داستانی، حماسی،تاریخی،رمان،...)امااینکه بخواهم ازمیان صدهاکتابی که تاکنون خوانده ام یکی راانتخاب کنم بی شک نمی تواندانتخاب من صحیح باشدچون دراین میان ممکن است چندین کتاب دریک صف باشندوهمه درحدعالی باشند.امادراین میان کتابهایی بوده اندکه شب وروزم راتحت تاثیرقرارداده اندوراه وروش زندگیم رادگرگون ساخته اند....بیشترکتابهایی رادوست دارم که فرهنگ فارسی وروح ایرانی بودن درآن موج می زندومن به این که یک ایرانی باهویت دیرینه هستم به خودمی بالم .دراین میان سعی کرده ام هیچ گاه ازخواندن کتابهای شعرفارسی دورنباشم...مضمون عمیقی که دراشعاربی نظیرفارسی است به ندرت درسایرادبیات یافت می شود.اوهم درادبیات وهم دررشته نقاشی صاحب سبک است.

مثلااوج احساسی راکه سهراب سپهری به طبیعت داشته راتااهل سبززیستن نباشی نمیتوانی درک کنی.شایدکتاب"عاشق همیشه تنهاست"*سهراب سپهری را5بارخوانده باشم.امااولین باروقتی تمام آن راازنهایت وجودم دریافتم که علاقمندبه طبیعت شدم ووارداین رشته شدم.

نوردرکاسه مس، چهنوازش هامی ریزد!

نردبان ازسردیواربلند،صبح راروی زمین می آرد.

پشت لبخندی پنهان هرچیز.

روزنی دارددیوارزمان، که ازآن ،چهره من پیداست.

چیزهایی هست که نمیدانم.

می دانم سبزه ای رابکنم خواهم مرد.

می روم بالاتااوج، من پرازبال وپرم.

راه می بینم درظلمت ، من پرازفانوسم.

من پرازنورم وشن

وپرازدارودرخت.

پرم ازراه ،ازپل ، ازرود،ازموج.

پرم ازسایه برگی درآب:

چه درونم تنهاست.

البته این کتاب به همت کریم امامی به چندین زبان منتشرگشته است:فرانسه،انگلیسی،...

این کتاب بانقاشی های سهراب نمایی غیرقابل بیان دارد.امیدوارم بخوانیدولذت ببرید.

*:the lover is always alone.

قیمت این کتاب4500تومان است،که هرایرانی بایدآن راچندین باربخواندوبخواندوبخواند....

درپایان ازبرادربزرگوارومحترم جناب آقای احمدپوربخاطرلطف بی پایان ودعوتشان کمال تشکررادارم وازدوستان خوبم : خانم ها: ژاله فتوره چی،لیلا عباسی، گوزن زرد(سمیرا)،آقایان: سپهرسلیمی،مهرگان ابراهیمی، مردخاکی،همنهاددعوت می کنم به این جرگه بپیوندند.

 

ولی متاسفانه یاخوشبختانه بیشترکتابهای ماجای خودرابه شکل بالاپرمی کندوناشران...

/ 8 نظر / 112 بازدید
آدمخوار

سلام وبلاگ زیبایی داری امیدوارم موفق باشی به وبلاگ منم سر بزن و نظرتو راجب مطالبم بگو منتظرتم ▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒███▒▒▒▒██ ▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓ ▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒آپمم▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█ ▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██ ▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█ █▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█ █▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█ ▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█ ▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒سر بـــــــزنین▒▒▒▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████ ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█

احمدپور

سلام و درود به شما بسیار جالب بود-استفاده کردیم-[گل] که چنین زیبا از سهراب گفتید و از اشعاری که نوشتید-مرسی-همیشه پیروز باشید

ژاله ف

امکان نداره روزی را بدون باز کردن کتاب شعرهای سهراب سپهری سپری کنم. واقعا"‌ بی نظیره. [گل]

آیدا

گل عزیزم دوستت دارم وای من که سراسر احساساتی ام عاشق شعرم . تو را به جای تمام کسانی که نشناخته ام دوست دارم تو را به خاطر تمام روزگارانی که نزیسته ام دوست دارم تو را به خاطر دوست داشتن دوست دارم. منم کمی کوچولو شعر می گم .[گل]

سروش

[گل]

لیلا عباسی

بی صبرانه منتظر پست جدیدت هستم عزیزم[ماچ][گل]