"یوزپلنگ را به تولید انبوه می رسانیم "

محمدی زاده با ردنگرانی در مورد یوز ایرانی:


"یوزپلنگ را به تولید انبوه می رسانیم "


ایرن- سعیده وحیدنیا: رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با رد ابراز نگرانی های کارشناسان از احتمال انقراض یوز ایرانی گفت: چنین اظهار نظر احتمالی را تکذیب می کنم، در حال حاضر قرار است یوزپلنگ ایرانی را به تعداد انبوه تولید کنیم تا به 500 قلاده برسد.

به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران محمد جواد محمدی زاده که در نشست خبری به مناسبت روز جهانی محیط زیست سخن می گفت در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرن درباره نگرانی کارشناسان از احتمال انقراض یوز ایرانی و اینکه در طی 6 ماه با وجود دوربین های تله ای تنها یک قلاده یوز مشاهده شده است اظهار داشت: به نظر من به هیچ وجه جای نگرانی وجود ندارد و در همه جای دنیا از پروژه حفاظت از یوز ایرانی به عنوان پروژه موفق یاد می کنند و به همین دلیل هم سازمان ملل به همکاری با این پروژه ادامه داده است.


وی ادامه داد: پیشتر گمان می شد که 3 تا 5 قلاده یوز در ایران وجود داشته باشد اما این احتمال به 70 قلاده و شاید بیشتر، افزایش پیدا کرده است. بنابراین می توان گفت: یوز پلنگ ایرانی از خطر انقراض خارج شده است.


شایان ذکر است که کارشناسان حیات وحش در گفتگو با ایرن از خطر انقراض یوز ایرانی خبر داده اند.

..........................................

پ.ن:قضاوت دراین باره بسیارمشکل است امابی شک بایدبه نظرات کارشناسان محیط زیست احترام گذاشت وخطرانقراض رادرموردacononyx jubatus جدی گرفت تابه سرنوشت panther tigris ویا panther persicus دچارنشود.

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
مهرگان

خوب دیگه جدیدان فهمیدیم 70 قلاده یعنی از خطر انقراض در آمدن. عجب نکته مهمی بود من نمی دانم پس چرا تو استرالیا برای مارمولکی که نزدیک به 10000 نمونه ازش هست طرح های حفاظتی می گذارند و 10 دانشجو دکترا روش کار می کنند و با توجه به تخریب زیستگاه آنرا جز گونه های در حال انقراض قرار می دهند. یکی نیست به این آقا بگه قبل از اینکه تعداد مهم باشد زیستگاه مهم هست و بگه نیاز نیست ماشین جوجه کشی برای یوز راه بندازید یوز ماشینی بدرد .... می خورد خدا بداد طبیعت برسد با چنین دیدگاه های و ....