تولیدات پاک-CDM

 

کشورماایران باداشتن مواهب طبیعی بالقوه ای که داردنسبت به بسیاری کشورهامیتوانددرزمینه تکنولوژی توسعه تولیدات پاک (CDM)پیشگام باشد.مثلاانرژی های پاک (خورشیدی ،بادی،آبی و....)که میتوانندجایگزین سوخت های فسیلی شوند.درکشوری که چنین نعمت هایی وجودداردبایدبه دنبال راهکارهایی برای جایگزین نمودن این انرژی های بوسیله فناوریهای نوین بود.کشورمابه لحاظ وسعتی معادل165میلیون کیلومترمربع وداشتن جمعیت روبه رشدباروندصعودی نیازبه برنامه ریزی های مدون وقدرتمندی داردکه درجهت نیل به استفاده ازتکنولوژیهای سازگاربامحیط زیست باشند.مثلا درآمریکابجای استفاده ازبنزین وگازبرای استفاده به عنوان سوخت اتومبیل هاازانرژی خورشیدی ویکسری باتری که شارژی هستنداستفاده میگردد.امروزه حرف اول دربرنامه های توسعه ومدیریت بایداستفاده ازتکنولوژی هایی باشدکه سازگاربامحیط زیست بوده وکمترین آلودگی راایجادنماید.حال این سوال مطرح میگرددکه چراایران نبایدازاین فناوری هااستفاده نکندونتایج حاصله ازآن نه تنهابرای نسل حاضرسودمندباشدبلکه  نسل های آتی نیزدراین زمینه ذینفع بوده وهرگزبرروزهای ازدست رفته حسرت نخورند!CDMامروزه حرفهای زیادی برای گفتن دارد.باتوجه به اینکه فناوری نوینی است ودرکشورمانیازبه زمان داردتاازجایگاه مناسبی برخوردارشودانتظارمیرودمسوولین ومدیران به این برنامه توجه خاصی مبذول داشته تادرجهت پیشبردکشوربه سوی اهداف توسعه پایدارSUSTAINABLE DEVELOPMENTپیش روند.

 

 

 

 

/ 8 نظر / 33 بازدید
سالار

سلام و درود به تو دوست عزیز هیچ فکر میکردی به این زودی سایتت بازدید کننده داشته باشه ولی من اومدم و دلم می خواد دوستامم بیان اگر لطف کنی لینک منو تو سایتت بزاری بهت قول میدم زود لینکتو به سایتم اضافه کنم حالا اگر لطف کنی ممنون میشم http://linkche.persianblog.ir تبادل لینک متین جان منتظرما

حلاله

روناک جان به موضوع خوبی اشاره کردی.اتفاقاموضوع پایان نامه ارشدمن هم همینه.[تایید]

حلاله

روناک عزیزم ازخداوندبرایت آرزوی سرفرازی میکنم وامیدوارم به همه آرزوهای سبزت برسی............[قلب][ماچ][گل]

هیرو

سلام.

سهیل نوروزی

[گل] همه مطالب رو تا ته خواندم دستت نکنه عالی بود

رکسانا

بادرود فراوان.. خوشحالم از اینکه فعالیت شما اینقدر زیاد شده خانم متین فر عزیزم.... [چشمک]

مهدا

سلام لینکت کردم ممنون برای باز کردن سایتهای فیلتر شده میتونی تو ایران از نرم افزار محبوب فری گیت free gate استفاده كني-كارآمد-قوي و رايگان-در گوگل جستجو كن

درودبرشما.روشنک عزیزم روزدانشجوراپیشاپیش به توتبریک میگویم.امیدوارم بتوانی درراستی تحقق اهداف نیک گام برداری.......... یاردبستانی من بامن وهمراه منی چوب الف برسرمابغض من وآه منی حک شده اسم من وتوروتن این تخته سیاه..........................[گل][گل][گل] آرمانهایی که داری هرگزفراموش نکن.بدان که ای وازکجا؟[گل]