آتش سوزی درجنگلهای کالیفرنیاهمچنان ادامه دارد.

آتش سوزی درجنگل های کالیفرنیا:

آتش سوزی جنگلهادرکالیفرنیاهمچنان ادامه داردومسوولان ازهزاران تن ازسکنه نزدیک به منطقه بطورجدی درخواست کردنداقدام به ترک منازل نمایند.این آتش سوزی همچنان درحال گسترش است.متاسفانه سالانه بخش وسیعی ازجنگلهای جهان بطورعمدی وغیرعمدی دستخوش دگرگونی نامطلوب وتخریب می شوندکه ازنظرکارشناسان اغلب فعالیت های انسانی درآن هادخیل است وبخش اندکی بطورطبیعی دراثرصاعقه و......صورت می گیردمثلادرهمین ایران خودمان درجنگلهای دست کاشت کلاله که دریکی ازپست هایم به آن پرداختم به تفصیل به این قضیه پرداخته ام که علت آتشسوزی دراین بخش انسانی ومتعمدانه بوده است. بسی مایه تاسف است که ذخیره گاه تنفسی زمین روزبه روزنحیف تروناتوان ترمی گرددوهیچ اقدام ثمربخش وامیدوارکننده ای درزمینه احیاء آنهاصورت نمی گیرد.

/ 3 نظر / 32 بازدید
سحر

سلام اگه دوست داشتی بیا با هم بنویسیم.

محمود

وبلاگ جالبی دارید به ما هم سر بزنید خوشحال میشیم یا علی

فرداد دولتشاهي

فاطمه عزیز فکر کن این حادثه در ایران اتفاق می افتاد! آیا چیزی از هیرکانی باقی می ماند؟ ممنون که هستی و از محیط زیست می نویسی. درود بر شما[گل]