تالابهای ثبت شده ایران درکنوانسیون رامسر

فهرست تالابهای ایران درلیست کنوانسیون رامسر :

ü  دریاچه آلاگل، آلماگل، آجی گل دراستان گلستان

ü  *تالاب امیرکلایه درگیلان

ü  *مجموعه تالاب انزلی درگیلان

ü  مصب رودخانه سفیدرود و تالاب کیاشهردرگیلان

ü  دلتاهای رودگز وحرادرهرمزگان

ü  دلتاهای رودشور- شیرین میناب درهرمزگان

ü  نواحی جنوبی هامون پوزک درسیستان وبلوچستان

ü  تالاب گاوخونی دراصفهان

ü  *هامون صابری وهامون هیرمند درسیستان  وبلوچستان

ü  خورخوران درهرمزگان

ü  دریاچه قوری گل درآذربایجان شرقی

ü  دریاچه قوپی باباعلی درآذرباجان غربی

ü  *دریاچه ارومیه درآذربایجان غربی

ü  *دریاچه پریشان ودشت ارژن فارس

ü  *شبه جزیره میانکاله  خلیج گرگان

ü  دریاچه بختگان(نی ریز)وتالاب کمجان در فارس

ü  *تالاب شادگان وخورموسی درخوزستان

ü  دریاچه های شورگل،درگه سنگی ویادگارلو درآذربایجان غربی

ü  خلیج گواتر وهورباهو درسیستان وبلوچستان

ü  جزیره شیدوردرهرمزگان

ü  تالاب چغاخور دراستان چهارمحال وبختیاری

ü  *تالاب زریواردر(مریوان)-کردستان

تعداداین تالابها22عدداست که متاسفانه 7تای آنهادرفهرست مونترو قرارگرفته اند.

/ 2 نظر / 7 بازدید
...

خوب ....... فقط کافیست که به بهزاد بگویید خبر قبولی دانشگاه آزاد رو چه کسی بهش داد که شیرینی هم نداد ؟!!!

ح.ا

سلام درود به تو خوشحالم از اینکه افتخار دادید. همیشه شاد و سربلند برای شادی وسربلندی و سلامتی همه اعضائ کره زمین[گل][گل]