پست های ارسال شده در آبان سال 1389

دامنه قطع درختان به مرادردماوندرسید.

طبق مشاهدات به عمل آمده دوجاده خاکی دربالادست وپایین دست این باغ هاوجودداردکه طبق گفته ساکنین روستانیازی به جاده جدیدوجودندارد.این ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 58 بازدید

بیانیه روز پایانی موج پنجم / برخورد قانونی با متخلفین

خبر تجاوز به حریم باغ گیاهشناسی شهرنوشهر در تاریخ 8/8/89 و به منظور احداث جاده کمربندی نوشهر توسط اداره کل بنادر و دریانوردی زنگ خطر را برای ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 41 بازدید