پست های ارسال شده در تیر سال 1389

حریق درکشتزارهای گندم دماوند

وقتی که انسانیت دیگرحکمفرمانیست چه کسی برای مرگ زمین یاطبیعت می گرید؟!!! تصویرزیرمتعلق به گندم زارهای اطراف  گیلاونداست که دوروزقبل گرفته ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 51 بازدید

چگونگی استفاده از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای دربرنامه ریزی شهری

  آشنایی با ساختار شهری 1) ساختار شهری و عکس های هوایی بخش های عمده ای که ساختار شهری را تشکیل ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 72 بازدید