پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

برای لیلای مهربانم باهم دعاکنیم.

برای بهترین دوستم دعامی کنم: برای لیلای خوبم،دوست مهربانم که امروزبرایش اتفاقی تلخ افتادآرزوی سلامتی می کنم وفقط می توانم برایش ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 45 بازدید

معرفی یک کتاب

راستش رابخواهیدکتاب های زیادی خوانده ام.ازهرنوع (ادبی، داستانی، حماسی،تاریخی،رمان،...)امااینکه بخواهم ازمیان صدهاکتابی که تاکنون خوانده ام یکی راانتخاب کنم بی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 112 بازدید