پست های ارسال شده در بهمن سال 1387

اثرات زیست محیطی واحدهای کوچک تولیدآهن وفولاد:

مکانیابی جهت اسقرارصنایع آهن وفولاد: کاهش اثرات زیست محیطی آهن وفولادبستگی زیادی به مکان آن دارد.محیط فیزیکی تنهایکی ازملاحظاتی است که ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 141 بازدید

مدیریت وارزیابی نواحی ساحلی

گروه" الف": پروژه های واقع دردرداخل یانزدیک نواحی ساحلی حساس وفعالیتهای مرتبط همچون فعالیتهای مرتبط  به عنوان ارزیابی زیست محیطی طبقه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 198 بازدید

کودکان وآلودگی محیط زیست

محیط زیست ،تغییرات:Changing Environment)) محیط زیست همچنان درحال تغییراست.استفاده ازگازهای مخرب لایه ازن ، امکان انتشارسرطان وبیماری های پوستی راافزایش داده ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 160 بازدید

آلودگی آب وجوامع

                               آلودگی آب وجوامع: آلودگی آب: برحسب دیکشنری دانشگاه آمریکاتعریف آلودگی عبارتست از: غیرپاک بودن،  کثیف بودن. آلودگی آب وقتی به وقوع می ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 35 بازدید

غارسهولان

جاذبه های گردشگری ایران: غارآبی سهولان- SAHOLAN CAVE چندی پیش به استان آذربایجان غربی وبوکان ومهابادسفرکردیم.بسیاری ازدوستانم اطلاعاتی درموردجاذبه های گردشگری ویااکوتوریسم ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 112 بازدید

آشنایی بابرخی معاهدات وکنوانسیون های محیط زیست

آشنایی باکنوانسیون های محیط زیست ،بخش یکم: کنوانسیون بن: این  کنوانسیون درسال 1979درشهربن کشورآلمان به امضاء رسیدوبه "کنوانسیون بن"شهرت یافت. این کنوانسیون باهدف ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 30 بازدید