پست های ارسال شده در دی سال 1387

باحیوانات مهربان باشیم.

بایدبه بزرگواری خودتان ببخشید،عکس کیفیت چندانی ندارد،باگوشی موبایل گرفته شده،کاملا اتفاقی!! این روزهابه دلیل سرمای هوابیشترحیوانات به ماپناه می آورند.پس باآنهامهربان ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 58 بازدید

گیاه پالایی؛فصلی جدیددرمحیط زیست

هرگونه برداشت ازاین مطلب بایدباذکرنام نویسنده صورت پذیرد. گیاه پالایی، یک تکنیک باصرفه اقتصادی، زیست محیطی و علمی است که برای ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 189 بازدید

محیط زیست ازدیدگاه بزرگان اندیشه:

                    محیط زیست ازدیدگاه بزرگان اندیشه: امیدوارم سگی رانوازش کنی، به  پرنده ای دانه بدهی،به آوازسهره ای   وقتی آوای سحرگاهیش راسرمی دهد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 39 بازدید

****اکوتوریسم در استان کردستان: بخش اول

                      ****اکوتوریسم در استان کردستان: موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه: استان کردستان با 28235 کیلومترمربع وسعت، با حدود 7/1% از مساحت ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 97 بازدید

اکوتوریسم کردستان

                      ****اکوتوریسم در استان کردستان: موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه: استان کردستان با 28235 کیلومترمربع وسعت، با حدود 7/1% از مساحت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید