پست های ارسال شده در آدر سال 1387

آیا بازهم شب یلداست؟؟؟

http://jalebastbedanid.blogfa.com/post-766.aspxبرای خواندن گزارش ودیدن عکسها به  آدرس مذکور بروید.(زن56ساله درحال درست کردن کلوچه های خاکی) آیا بازهم شب یلداست؟؟؟ آری امشب ،شبی است که ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 54 بازدید

هیچ یک ازماوارثان خوبی برای زمین نیستیم.

مانتوانستیم وارثان خوبی برای محیط زیست  ایران باشیم وآن رابه عنوان امانتی به نسل های بعد واگذارنماییم. "متاسفانه هروقت به  توضیح ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 34 بازدید

جنگلهای شمال ایران وگونه های باارزش باسرعت فوق العاده ای درحال نابودی هستند.

ایران باستان 1321 1369 امروزه 5میلیون هکتار ۶/٣ ٩/١ ٨/١   طبق  جدول فوق تغییرات جنگلهای شمال ایران درطول تاریخ بسیارپربازه است.گونه هایی که بانک ژن محسوب ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 45 بازدید

شوکای ایرانی

شوکای ایرانی:Capreolus Capreolus capreolus)): شوکاهای ایرانی ازهمان زیرگونه  شوکاهای اروپایی بوده وپراکندگی آنهادراستانهای گیلان ، مازندران،گلستان میباشد.زیستگاههای این جانوردراین استانهابین جنگلهای انبوه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 41 بازدید

کودکان بهزیستی وانجمن مهندسین محیط زیست دماوند

  امروزپس ازتلاش های متعدداعضای انجمن والبته برخی ازدوستان عزیزوهمچنین اساتیدمحترم ودانشگاه آزاددماوند،درپی اقدامی   کوچک امامثمرازکودکان بهزیستی دماونددعوت شدتادرمراسم (جشنی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 106 بازدید

16آذر،روزدانشجوگرامی باد:

16آذر،روزدانشجوگرامی باد: باشدکه به احترام چنین روزی همه باهم منسجم وباعزم واراده ای متبلورازتلاش درجهت اعتلای دانش وفرهنگ این کشوربیش ازپیش ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 38 بازدید

تالاب های آذربایجان غربی

                      تالاب یادگارلو: نامهای دیگر خدرحاجی مشخصات جغرافیایی عرض 02تا37درجه شمالی  وطول 33تا45درجه شرقی مساحت 359هکتا ر مکان جغرافیایی حدفاصل شهرستانهای نقده وارومیه تاریخ انتخاب به عنوان سایت رامسر 2/4/1354 ارزشهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

تولیدات پاک-CDM

  کشورماایران باداشتن مواهب طبیعی بالقوه ای که داردنسبت به بسیاری کشورهامیتوانددرزمینه تکنولوژی توسعه تولیدات پاک (CDM)پیشگام باشد.مثلاانرژی های پاک (خورشیدی ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 28 بازدید

گرمایش زمین یکی از مهم‌ترین عوامل بحران‌های جهانی است

گرمایش زمین یکی از مهم‌ترین عوامل بحران‌های جهانی است خبرگزاری فارس: خطرات تغییرات آب و هوای زمین از یک تهدید ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید

گرمایش جهانی و ضرورت‌های توسعه پایدار در بخش نفت از نگاه کارشناسان :

  گرمایش جهانی و ضرورت‌های توسعه پایدار در بخش نفت از نگاه کارشناسان : کارشناسان معتقدند روند افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای در ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 40 بازدید

چیزهایی که بایدراجع به گرمایش جهانی بدانیم:

  زیست‌بوم - همشهری آنلاین:حتماً چیزهایی در مورد گرمایش جهانی شنیده‌اید: افزایش دما، آب شدن یخ‌ها و افزایش سطح آب دریاها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید

ذوب شدن توده یخی آلسمی دلیل برگرمایش جهانی

ذوب شدن توده یخی آلسمی دلیل برگرمایش جهانی "ذوب شدن وشناورشدن آلسمی گواهی برگرمایش جهانی" آلسمی توده یخی با3000سال قدمت درقطب شمال ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 28 بازدید

تالاب های آذربایجان غربی

                      تالاب یادگارلو: نامهای دیگر خدرحاجی مشخصات جغرافیایی عرض 02تا37درجه شمالی  وطول 33تا45درجه شرقی مساحت 359هکتا ر مکان جغرافیایی حدفاصل شهرستانهای نقده وارومیه تاریخ انتخاب به عنوان سایت رامسر 2/4/1354 ارزشهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 112 بازدید

تالاب های آذربایجان غربی

تالاب های آذربایجان غربی: استان آذربایجان غربی دارای30تالاب فصلی ودایمی ،طبیعی ویاانسان ساخت،باآب شوریاشیرین است.مساحت این تالاب هابرابر604999هکتاربوده که بزرگترین آنهاپارک ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 98 بازدید

برای باردوم خواهش میکنم .امضاکنید

پس ازگذشت چندروز،تنها304نفرپتیشن راامضاکرده اندکه این بسی شرم آوراست.یعنی درکشوری با70میلیون جمعیت 1میلیون طرفدارمحیط زیست پیدانمیشود؟خواهش میکنم پتیشن راامضاکرده تایکباربرای ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 32 بازدید

برای حمایت ازاعتراض به قطع درختان کهنسال امضا’کنید.

چنانچه میخواهیداین اعتراض نامه راامضاکنید:http://www.persianpetition.com/Sign.aspx?id=30ad1e5f-5943-458c-84ff-21ccaa43a600 امضای این بیانیه نشانگرتوجه شمادلسوزان محیط زیست به سرمایه های این کشوراست ونشانگراینکه برای حق خودارزش ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 33 بازدید

نزدیک شدن به سومین موج سبز

چندروزدیگربه شروع موج سبزسوم باقی نمانده.مانیزدرپی انتشارمقالاتی دراین باره هستیم.بیاییدباهم سومین  موج سبزراباموضوع گرمایش جهانی سبزترنماییم وحضورفعال دراین زمینه بسی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 36 بازدید