دولت بودجه نجات‌بخشی تالاب انزلی را نمی‌پردازد!

علی میرزایی فلاح آبادی ادامه داد: تالاب بین المللی انزلی دردنیا بی‌نظیر و زیستگاه بسیاری از پرندگان مهاجر هست ولی به دلیل ورود فاضلاب ازطریق رودخانه‌های منتهی به آن در حال حاضر آلوده و به سمت نابودی پیش می‌رود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره برنامه‌هایدر دست اجرا برای نجات‌بخشی تالاب انزلی، گفتک در سفر دوم احمدی‌نژاد در سال گذشتهبه گیلان، هیات دولت اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای فاضلاب صنعتی در ۱۱ شهرفومن، صومعه‌سرا، لاهیجان، لنگرود، رودبار، انزلی، آستانه اشرفیه، آستارا و تالشاختصاص بدهد ولی متاسفانه تاکنون این اعتبار تخصیص داده نشده و شاهد آلودگی شدیدتالاب انزلی و وضعیت بسیار بد آن هستیم.

میرزایی فلاح آبادی وظیفه دولت را برای نجات بخشی تالاب انزلیاز آلودگی‌های موجود بسیار مهم و ضروری دانست و تاکید کرد: وظیفه دولت است که دراسرع وقت امکانات و اعتبارات لازم را برای اجرای فاضلاب صنعتی در ۱۱ شهر گیلان وهدایت آن به تصفیه‌خانه‌ها تخصیص بدهد تا از بین رفتن تالاب بین المللی انزلی بهعنوان زیستگاه بسیاری از پرندگان مهاجر، منطقه گردشگرپذیر حیات و اقتصاد گیلانجلوگیری بشود در غیر این‌صورت باید هم‌چنان شاهد مرگ آن باشیم.

نماینده مردم فومن در پایان از اداره کل محیط زیست، میراثفرهنگی و گردشگری و استانداری گیلان خواست هرچه سریعتر نسبت به مبارزه با آلودگیتالاب انزلی تا اخذ اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومانی مصوب دولت و توسعه گردشگری اقدامبکند.

منبع:

http://www.aftab.ir/news/2009/oct/30/c4c1256914186_social_enviroment_anzali.php

/ 1 نظر / 25 بازدید
سلول

در عوض برای تخریب تالاب و طبیعت ده برابر بودجه’ مصوب پرداخت می کند .