سازمان حفاظت محیط زیست درحال تدوین دستورالعمل استقرارآنتن های تلفن همراه!

زیرا در حال مطالعه و جمع‌بندی پیرامون آنتن‌های «BTS» بوده‌ایم. او در ادامه گفت: تلاش ما بر این است تا به ضابطه‌ای برای محل استقراراین آنتن‌ها بویژه در شهرها برسیم تا آسیب‌های وارده به محیط انسانی به حداقل خودبرسد.معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط ‌زیست با اشاره به اینکه پارازیت ارسالیبر ماهواره نیز از نوع «امواج مایکروویو و راداری» است، گفت: در صورتی کهدستورالعمل استقرار BTS تدوین شود، می‌توانیم آن را به پارازیت ماهواره نیز تسریدهیم!!!

حسن اصیلیان افزود:‌ برای تدوین این ضوابط مکاتباتی نیز با صاحبنظران دانشگاهیانجام شده است که طی هفته‌های آینده نتایج آن اعلام خواهد شد. پیش از این کمیسیونبهداشت مجلس، وزیران ارتباطات و اطلاعات و معاون سلامت وزارت بهداشت را برای ارائهگزارش‌های خود به مجلس فرا خوانده بود. همچنین رئیس کمیته ارتباطات مجلس نیز در پیابراز بی اطلاعی رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات از ارسال این امواج خواستار سوال ازاحمدی نژاد به عنوان مقام بالاتر شده بود. بحث پارازیت‌های ماهواره‌ای و آسیب‌هایآن، همزمان با حوادث پس از انتخابات مطرح شد.در این میان بیشترین اعتراضات به ارسالاین پارازیت‌ها، از سوی پزشکان و متخصصان، به دلیل ایجاد آسیب‌های جدی بر سلامتشهروندان بود به طوری که به گفته محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس *تحقیقاتنشان داده است که امواج پارازیت، تاثیرات مخربی بر اعصاب و روان انسان بر جایمی‌گذارند. همچنین این امواج ممکن است در اثر تداوم، ناشنوایی مزمن را به همراهداشته باشد و در افراد التهابات پوستی ایجاد کند*.

با وجود این هشدارها، هیچ‌یک از نهادهای دولتی مسئولیت ارسالپارازیت‌ها را روی امواج ماهواره‌ای عهده‌دار نشدند. کمیسیون بهداشت مجلس، درواکنشی به طرح سوال از وزیر ارتباطات پرداخت اما وزیر ارتباطات در پاسخ عنوان کردکه «اطلاعاتی درباره ارسال پارازیت‌ها ندارد». با عهده‌دار نشدن مسئولیت ارسالپارازیت‌ها از سوی وزارت ارتباطات، نمایندگان مجلس به دنبال درخواست سوال از رئیسجمهور برای رفع شبهات موجود شوند.این در حالی است که مناطق مختلفی از سوی منابعرسمی و غیررسمی مبنی بر وجود دستگاه‌های پارازیت نام برده شده و حتی تصاویری ازوجود این دستگاه‌ها در ارتفاعات برج میلاد نیز در سایت‌های اینترنتی منتشر گردیدهاست، اما همچنان مقام‌های مسئول به تکذیب وجود هر نوع دستگاهی در این مناطقمی‌پردازند.

منبع:

/ 3 نظر / 20 بازدید
محمد درویش

امیدوارم قبل از همه گیر شدن سرطان این دستورالعمل نهایی شود!

فرزاد ویسانلو

سلام. این موضوع مطلب جدیدیه و هنوز اطلاعات در مورد آن کمه. مشکل اصلی اینجاست که در حال حاضر حتی نمی تونیم جلوی آلودگی های معمولی و شناخته شده رو بگیریم و تا زمانی که فرهنگ سازی برای مدیران و مردم انجام نشه نمیشه امید زیادی داشت. اما بهرحال شما جوونهای مشتاق محیط زیست سربازان خوبی برای رسیدن به اهداف بزرگ هستید. روشنگری یکی از ماموریتهاست که شما دارید انجام می دین. موفق باشید.

سلول

نزدیک دو دهه است که تلفن همراه وارد ایران شده است و هنوز فاقد قانون یا حتی یک دستورالعمل ساده در مورد نحوه’ استقرار آنتنهای این وسیله هستیم ... البته جلوی ضرر را از هرجا بگیریم منفعت است . در مورد امواج پارازیت - آنهم با حجم و شدتی که در تهران است - کاملا ثابت شده که بسیار خطرناک و زیانبار هستند . ولی چون در مقابل منافعی برای "عده ای خاص" دارند باید پخش شوند !