بخش اول آلودگی های نفتی

 تعریف آلودگی دریا

وارد کردن مواد و انرژی در دریا توسط انسان به صورت مستقیم و غیر مستقیم که منجر به اثرات زیانبار مانند تهدید زندگی آبزیان ،اختلال در سلامت ،ایجاد مانع در برابر فعالیت های انسانی در محیط دریا نظیر ماهیگیری،بر هم زدن کیفیت آب دریا،کاهش استفاده تفننی و تفرجی و غیره از آن میشود.

 

 

1- معادن درون اقیانوسی

2- تخلیه فاضلاب های شهری

3- تخلیه پسابهای شهری

4- تخلیه پسابهای صنعتی

5- تخلیه مواد زائد رادیو اکتیو

6- تخلیه زباله های شهری

7- تخلیه ضایعات لایروبی

8- خروجی فاضلابهای صنعتی دریایی

9- خروجی فاضلابهای دریایی

10- منابع طبیعی

11- نشر نفت ناشی از فعالیت سکوهای حفاری(اکتشاف و استخراج نفت

منابع آلایند ه آبهای دریایی

 

12- نشت نفت از شستشوی تانکرها  و تخلیه آب توازن کشتی ها

13- نشت نفت از طریق حمل و نقل و تردد کشتی ها

14- جریانهای سطح الارضی و رسوبات ناشی از فرسایش

15- ته نشینی آلوده کننده هایکه از طریق هوا حمل میشوند

16- تخلیه فاضلاب و زباله کشتی ها

17- آلودگی های حرارتی نیروگاهها

18- رنگهای ضد رشد ارگانیسمها

19- منابع مختلف آلاینده ها با ترکیبا ت فلزات سنگین

20- سایر منابع بی کانون

پیش بینی میشود سالیانه نشت 4 تا 5 میلیون تن ماده نفتی،موجب آلودگی آبهای دریاها و اقیانوسها میشود.

بیشترین آلودگی نفتی از طریق خطوط ساحلی دریاها رخ دهد.

 

 

 

.

/ 0 نظر / 31 بازدید