ضرورت هم اندیشی درباره دماونددر30اردیبهشت

کیخسرویزدانی: رشته کوه البرز در نامه های پیشین ایرانی ، در سرتاسر جهان کشیده بود ، و این همان رشته کوه است که از سلسله جبال پیرنه میان اسپانیا و فرانسه آغاز می شود و پس از گذشتن از فرانسه و دل اروپا به کوههای قفقاز می پیوندد و از آنجا با گذر از شمال ایران به کوههای هندوکُش و هیمالیا ، در نزدیکی شانگهای به اقیانوس کبیر می رسد. این سلسله کوه بزرگ که شاهد همه­ی غم ها و شادی ها ، شکست ها و پیروزی ها ، ظلم و بیدادگری ها در سده ها و هزاره های پیشین و تمامی رویدادهای زندگی ایرانیان باستان بوده است ، نزد ایرانیان باستان بسی گرامی بود ، تا آنجاکه در نمازها و نیایش های خود ، قلل آن را می ستودند ، و از آنجا که بخش میانین آن با دماوند سرفراز ، بیشتر به تبرستان پناه داده است ، سرگذشت و داستان و تاریخ تبرستان را در پناه خویش دارد. بر ماست که هرچه بیشتر درباره­ی آن به پژوهش و کاوش بپردازیم و زوایای تاریکی را که گذر زمان در داستان آن پدید آورده است ، روشن سازیم.است.    

       

پیوند دماوند نیز با داستان ایران چندان است که امروز به گونه ای نمادین مورد ستایش ایرانیان است. و از سویی تبرستان ، نخستین پایتخت آریائیان باستان را در آغوش دارد. از دیرباز تاکنون ، ایرانیان همانگونه که نقش عشق را در بیستون جستجو می کنند، شور زندگی را در دامن کشیده­ی دماوند یافته و می یابند.

این قلب شعله ور دماوند است که روی شقایق را برمی افروزد. آری ، بی دماوند ایران زیبا نیست.

روزی شاعری دماوند را دیوی سپید و پای در بند دید،عظیم و سترگ،و زیبایی اش را یکه و تنها در گیتی.و شعری بلند در وصفش سرود که هر جوانی می بایست آن را از بر می کرد.

 

 آن پیشتر ، خیلی دور ها ، مردی در پای دماوند جانش را پشتوانه ی پرتاب تیری کرد تا جنگ را پایان بخشد و سرزمینش را وسعت.و ما آن روز را جشن می گیریم.ولی افسوس که آن دیو سپید امروز فرشته ای معصوم و دست بسته است که دامن پر شقایقش را لگدمال  می کنند بر سینه اش جاده می کشند و می خواهند بر شانه هایش برجی بسازندمملو از انسان!

 

 

افتخار ملی اش را نادیده می گیرند و غرورش را به ریشخند ! و باد شقایق های پرپر شده اش را از یاد ها می برد!  آیا انسان می تواند از آب گوارای چشمه ها ، فیروزه و سنگ های رنگارنگ ، گندم ، نان ، میوه های شیرین و آبدارشرمنده نباشد ! شرمنده از اینکه عزیزترین کسانش را به آغوش زمین می سپارد ، ولی با او چه می کند!هر چیز بد و کثیف را به دل زمین فرو می برد ، دشت های سبز و درختان آزاد را در زیر آب خفه می کند و کیسه های نایلونی را جانشین پرواز پرنده ها بر بوته ها و در ختچه ها.و به اسم شهرنشینی و تمدن تپه ها را تکه و پاره می کند و با دیوار های بلوکی آن را درز می گیرد.و سرانجام اینکه طبیعت را به قصد سودجویی زیرو رو می کند!  انسانی می سازد ، انسانی نابود می کند . اما آنکه طبیعت را دوست می دارد و به آن احترام می گذارد و سهم آیندگان را از کوه و رودخانه و درخت حفظ می کند ، آیا انسانی تر نمی زید؟

            

30اردیبهشت امسال روزهم اندیشی درمورد گرانکوه دماونداست.روزی که کارشناسان، فعالان محیط زیست وکوهنوردی گردهم می آیندتادرموردطرح مطالعاتی – تحقیقاتی کوه دماوندکه دردانشگاه پیام نورشهررینه برگزارمی گرددهم اندیشی نمایند. بدیهی است نتیجه این تحقیقات علمی چهارچوب مطمئنی برای ساختار گزارش وکتاب دماوند خواهد بود. درهمین خصوص باچندنفرازفعالین محیط زیست بحث وگفتگویی داشتم که نظرآنهابدبن شرح است:

 

 

 آقای مهندس درویش :پاسداری از موجودیت دماوند با تمامی جلوه‌های زیستی، جغرافیایی، اقلیمی، زمین‌شناختی و اسطوره‌ای‌ش؛ پاسداری از نام بلند یک فرهنگ و تمدن به نام ایران است. دماوند، گویاترین شاخص فلات ایران و ویژگی بی رقیب ارتفاعی در خاورمیانه است.اگر دماوند و البرز در ایران نبود، حتا نمی‌توان تصور کرد که شرایط زیستی در سرزمینی که ایران می‌نامندش تا چه اندازه دچار افت کمی و کیفی می‌شد، زیرا این دماوند است که واقعیت قرار گرفتن وطن در کمربند خشک زمین (نوار 35 درجه عرض شمالی) را به هماوردی طلبیده و سبب شده تا همچنان ایران از آب و هوایی چهارفصل و ریزش‌هایی در حد 400 میلیاردمتر مکعب برخوردار شود.باشد که نسل امروز بیش از پدرانش قدردان این موهبت ناهمتای طبیعی سرزمینش بوده و از هر نوع فعالیتی که توان زیست پالایی بوم سازگان (اکوسیستم) دماوند را خدشه دار کند، بپرهیزد  .                                                                                                                                                       

 

 

دکتر نصرت اله صفاییان استاد اکولوژی دانشگاه مازندران، با سابقه چندین ساله تحقیق در مورد مقایسه فعالیت های مردم در آلپ و البرز با تاکید بر امر ضرورت مدیریت علمی در بهره برداری ها، گردشگری، ساخت و ساز درمنطقه دماوند، ارزیابی توان اکولوژیک دماوند را توصیه نمودند. ایشان پیشنهاد داشتند که روز ملی دماوند و جشن تیرگان هر ساله بمدت سه روز تحت عنوان میعاد گاه دوستداران کوهستان های ایران در رینه برگزار گردد. این اجلاس می تواند زمینه فرهنگی و علمی شایسته ای برای دوستداران کوهستان ها از تمام ایران و جهان فراهم سازد. بدیهی است انجام این امر مهم با همکاری دولت و سازمان های گردشگری تحقق خواهد یافت.

دکترکهرم نیزقله دماوندراچنین توصیف فرمودند:قله دماونداثرطبیعی- ملی درمملکت مابه ثبت یونسکورسیده البته از4000متربه بالادرواقع، چون آنچه درپایین است به منظوربرداشت  ازمعادن وپوکه وسنگ  درحال تخریب است.دامنه دماوندهم که روزی مامن پرورش گلهاوگیاهان دارویی بودامروزه درخطرنابودیست.نرخ برداشت پوکه نشان می دهددرحدود200سال دیگراین اثرطبیعی ملی نابودمی شود.روزانه 50کامیون پوکه برداشت می شود.ازطرف دیگرچرای دام درمنطقه زنگ خطری برای تهدیداین اثرمی باشد. گسیل داشتن4000نفردرحالیکه حتی آمار10000نفرهم شنیده می شودخودبسیارجای نگرانی دارد.علاقمندان به طبیعت ومحیط زیست قرارشده این جمعه گردهم بیایندتامطالعات مبسوط دررابطه باقله وتخریب های نابجامتوقف شود.امیدمااینست علاقمندان دراین روزحضوربه هم رسانندودرزمینه عوامل تهدید تدابیری اندیشیده گردد.  

                                              

آقای عباس محمدی:

 

از سال 1383 کوه نوردان و جمعی از دیگر دوستداران طبیعت، سیزدهم تیرماه را "روز ملی دماوند" نامیده اند تا از این رهگذر، افکار عمومی را متوجه اهمیت این کوه کنند که نشان سرزمین ایران، سرچشمه آب و آبادانی و خاستگاه اسطوره های دلکش است.

از سال 1384 هم گروه هایی با مدیریت گروه دیده بان کوهستان انجمن کوه نوردان ایران، در فاصله ی 15 خرداد (روز جهانی محیط زیست) تا 13 تیر، در روزهای تعطیل در چند نقطه از کوه پایه های دماوند حضور می یابند و به صورت چهره به چهره با گردشگران در زمینه ی مسایل زیست محیطی گفتگو می کنند. قرار است که امسال برنامه های مفصل تری در این روزها اجرا شود و همچنین، مراسم روز ملی دماوند به صورتی متفاوت و  با کیفیتی برتر از سال های گذشته برگزار شود، و از همه مهم تر این که «طرح مطالعاتی – تحقیقاتی دماوند» شروع شود. از این رو، در روز جمعه 30 اردیبهشت شماری از اعضای انجمن دوستداران دماوند و انجمن کوه نوردان ایران، و شماری از استادان و فعالان محیط زیست مانند دکتر اسماعیل کهرم، مهندس محمد درویش، عبدالله اشتری، به همراه چند تن از اعضای شورای شهر رینه، در دانشگاه پیام نور شهر رینه (مبدا اصلی صعود دماوند) گرد هم خواهند آمد تا در مورد کلیات برنامه های مربوط به حفاظت دماوند به هم اندیشی بپردازند.

نه فقط دماوند، بلکه تمام محیط های کوهستانی ایران، از نظر محیط زیستی در تنگنا هستند و فرسایش و آلودگی ، آنها را تهدید می کند. امید است چنین برنامه هایی بتواند به افزایش آگاهی زیست محیطی مردم و حفاظت این سرمایه های گرانقدر ملی کمک کند.

آقای محمدی فر،کوهنورد وکوهنویس : همایش سی ام  اردیبهشت بایستی دراین مسیرگام برداردکه درشناسایی قله گرانکوه دماوندبه عنوان نخستین میراث کوهنوردی جهان ، حداکثرنیروی خودرابکارگیردتاستمی که سللیان درازیست به این پدربزرگ همه کوه های جهان روارفته است جبران کند.کوه دماونددرتمام کره زمین نخستین کوهی است که انسان برآن پیروز شده است.این واقعه درسال  هشتصدوسی وپنج  میلادی درزمان حکومت اسپهبدمازیار، قهرمان ملی ایران، برخطه طبرستان رخ داده است. ابن فقیه همدانی صاحب کتاب گرانبهای مختصرالبلدان ، این نخستین رویدادکوهنوردی جهان رادرکتاب خودگزارش کرده است.این کتاب درشهردانشگاهی لیدن درکشورهلندنیزچاپ شده که به این مطلب مهرتاییدمی زند.ششصدوپنجاه وهفت سال پس ازاین پیروزی ، ایرانیان بریک کوهستان بلندبه فرمان شارل هشتم، پادشاه فرانسه، کوهنوردان آن کشوربه یک قله  دوهزارمتری دررشته کوه آلپ صعودکردند.

خبر:فاطمه متین فر

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

/ 5 نظر / 34 بازدید
فلامینگو

سلام مرسی متن جالبی بود واقعا قله دماوند پر ابهت وباشکوه امیدوارم بتوانیم بهش مهر بورزیم نه آنکه ستیز کنیم

رامیار

سلام این خبر رو در سایت بالاترین قرار دادم![گل]

حمید

سلام.مرکز مطالعات دانشگاه شریف یکسری دوره های تخصصی برگزار میکنه که برای بچه های کارشناسی و ارشد و دکترا خیلی خوبه.به دردشون میخوره. 1-کامفار 3 2-برآورد و کنترل هزینه پروژه. 3-matlabو کاربرد آن در بهینه سازی سبد سهام. 4-تامین مالی کارافرینی. 5-همایش تامین مالی از طریق صکوک و نحوه انتشار آن. در ضمن مدرکش معتبره . مدرک بین المللی دانشگاه شریفه.آدرس سایتش:www.irfinance.ir .ثبت نام انلاین داره.من شرکت کردم شما هم شرکت کنید. مدرکش خیلی مهمه .بدرد میخوره.

شادی سهیلی

بازم طبق معمول شاگرداول شدی[گل]مبارکه عسل خانوم[گل]

امین اسفندیار

منو لینک میکنی ؟ من دانشجو رشته الکترونیک در دانشگاه دماوندم !