چشم انتظارآینده ای بهتر

*جوانان ایرانی نسبت به داشتن آینده‌ای بهتر کاملا امیدوار هستند!!!!

* شکاف جنسیتی آموزش در ایران به شدت کاهش یافت!!!!!

* موفقیت دولت در ارتقای سطح بهداشتی مناطق فقیر نشین!!!!

*ایران به موفقیتهای بزرگی در توسعه منابع انسانی و کاهش فقر دست یافته است!!!!!!

*یارانه ها موجب از بین رفتن بهره‌وری در اقتصاد ایران است!!!!!!

* یارانه‌ها بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل کرده است!!!!!


* آلودگی هوای تهران از حد استانداردهای جهانی فراتر رفته است!!!!!

*روند خصوصی سازی سریعتر شود!!!!

٢عکس زیرمربوط به یک منطقه است.عشایری که چاه نفت بغل گوششان است اما!!!!!


/ 2 نظر / 164 بازدید
لیلا

[ناراحت] چی بگم؟!![وحشتناک] همه چیز از این عکس که گذاشتی واضحه!!!!![افسوس] [گل][خداحافظ]