چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

عکس طبیعت2-آبشارگزو
ساعت ٥:۳٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧  

 

عکس برگرفته ازسایت کیمیاایرلاین است.


کلمات کلیدی: آبشارگزو