چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

ایران مدال طلارادرخاورمیانه ازآن خودکرد.
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٧  

ایران ،صدرنشین تورم درخاورمیانه!

بلاخره ایران توانست دراین زمینه یک مدال طلا به خوداختصاص دهد!!!!اگرمادرسایرزمینه هاقادربه کسب مدال  طلانیستیم حداقل دراین زمینه ازجایگاه ویژه ای برخورداریم. واقعاتکلیف  اقتصادایران به کجاخواهدرسید؟تداوم روندصعودی شاخص بهای کالاهاوخدمات طی یکساله اخیرجایگاه بی سابقه ای دررتبه بندی جهانی نرخ تورم رابه ایران اختصاص داد.ایران درسال جاری با26%نرخ تورم روبروست.


کلمات کلیدی: