چشمهای همیشه بیدارزمین - محیط زیست(دماوند)

"محیط زیست میراث همه تمدنهاست.دیروز-امروز- آینده"

سیل درشمال ایران
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ مهر ۱۳۸٧  

تگرگ های سیل آسا درمازندران وساری:

سیل امروزدرمازندران وساری ونکاء باعث خرابی های بسیارزیادی شدوخسارات مالی وجانی برجای گذاشت که آخرین آمارکشته هابه4تن رسید.بیشترین خسارات دربندرگزرخ داده است.این سیل موجب وحشت مردم مناطق فوق الذکرشد.